Pagdiskobre sa Dios

Ang Dakong Mga Pangutana sa Kinabuhi

Kini nga kurso adunay unom ka leksyon para sa mga tawo nga gustong madugangan pa ang ilang kahibalo mahitungod sa Ginoo ug unsa ang naga kahitabo sa kalibutan. Aduna bay panahon nga ikaw natingala kung unsa kining kinabuhi? Kung nganong ikaw gipakatawo? Unsaon nimo pagkaplag sa kalipay? Kung mao, kini nga mga leksyon makatabang gayod kanimo.

Gihigugma Ka Sa Dios

Mainit na pagabi-abi isip kapamilya sa Global University! Daghan sa mga batang lalaki ug babaye sa nagkalain-laing nasod ang nagtuon sa sama ani nga mga pagtulun-an. Ingon man usab sa mga ginikanan ug mga magulang nga mga igsoon. Ngano man? Tungod kay gusto nilang mobasa mahitungod sa mga bantugan nga mga laki ug baye nga nabuhi kaniadto. Ug tungod kay makalingaw ang pagtan-aw sa mga litrato ug paghimo sa mga buluhaton sa matag pagtulun-an.
Labaw sa tanan ganahan ka ani nga mga pagtulun-an tungod sa mga makat-unan nimo mahitungod sa Dios. Gihigugma sa Dios kadtong mga tawo nga imong mabasahan. Daghan siyang gihimo nga mga katingalahan alang kanila. Makit-an usab nimo kon giunsa ka paghigugma sa Ginoo ug naghimo siya’g daghang maayong butang alang kanimo. Makapalit ani nga basahon.