Tabang
Dunay dugang nga tabang sa English, French, Russian ug Spanish makita sa help files. Kung muadto ka sa help file para sa usa sa mga lingwahe, pilia ang lingwahe sa Discover Resources sa imong Language pull down menu nga naa sa wala nga dapit sa ibabaw.

Unsaun pag tan-aw/i-download ang mga dokumento.

Ang document-based nga mga kurso ug leksyon sa globalreach.org gipresentar pinaagi sa PDF format, aron sayon kanimo sa pagtan-aw , pagdownload ug pagprinta sa mga dokumento. Aron ka makatan-aw, maka-download ug makaprinta, nagkinahanglan nga aduna kay Adobe Acrobat Reader 6.0 o taas pa sa imong computer. Mahimo nimo nga i-download ang Adobe Acrobat@ Software ug i-install kini nga software gikan sa Adobe.com Website.