Kontaka Kami


Gihimong posible sa globalreach.org para kanimo sa pagkaplag kung unsaun ang pagkaila sa Ginoo ug unsaun pagtabang sa uban sa pag-ila usab sa Ginoo.
Ang mga materyales sa globalreach.org adunay ubay-ubay nga lingwahe sa pagkakaron ug aduna pay igadugang niini sa umalabot.
Ang Global University aduna usab mga kurso ug programa nga anaa na sa sento baynte ka mga lingwahe. Gipangunahan kini sa mga lingwahe sama sa English, Spanish, ug French. Ang enrolment sa mga kurso sa uban nga mga lingwahe mahimo usab pinaagi sa Regional ug National Offices, ug ang National Offices makita sa syento setentay singko ka mga nasud.
Kung gusto nimo ug impormasyon mahitungod sa opisina nga pinakaduol kanimo, palihug sulat, tawag o e-mail kanamo.

Address:
Office of Global Operations Global University
1211 South Glenstone Avenue
Springfield, MO 65804 USA

Phone: 1-417-862-5255

E-mail: globalop@globaluniversity.edu


Pag-email kanamo

Ania kami sa pagtabang kanimo. Kung aduna kay mga pangutana mahitungod niini, palihug ayaw pagduhaduha sa pag-email kanamo.
Pangalan:

E-mail Address:

Komentaryo:

 
Submit